Home
Even voorstellen
Mijn visie
Wat doe ik?
Mijn werkwijze
Curriculum
Projecten
Testimonials
Contact
Onderhoek

Tekstblok

 

 

Mijn diensten

Gerda Welleweerd

Ik help uw organisatie bij verander­processen die leiden tot een goede balans tussen zakelijkheid, efficiëntie en effec­tiviteit enerzijds en plezier, bezieling en collegialiteit anderzijds. Dit betekent enerzijds dat ik uw organisatie ondersteun bij het efficiënt en doelgericht inrichten van werkprocessen en functies en het ontwik­kelen en implementeren van beleid (kwaliteitszorg, functie- en competentie­­profielen, functiewaardering, HRM-beleid). Hierdoor worden de kaders helder en is er duidelijkheid omtrent het speelveld waarbinnen de medewerkers zich begeven.

Daarnaast begeleid ik u graag bij het creëren van een organisatie waarin mensen met plezier werken aan een collectieve ambitie. Een organisatie waarin zij hun passies en talenten zo inzetten dat doelen gerealiseerd worden, voor hun cliënten, voor de organisatie én voor zichzelf.

Door mijn ruime kennis er ervaring op beide vlakken leg ik samen met u de verbindingen die nodig zijn. Hierdoor krijgt u een soepele, effectieve en efficiënte organisatie met geïnspireerde medewerkers, die hun verantwoordelijkheid nemen om te doen wat er toe doet: het beantwoorden van de klantvraag.