Home
Even voorstellen
Mijn visie
Wat doe ik?
Mijn werkwijze
Curriculum
Projecten
Testimonials
Contact
Onderhoek

Tekstblok

 

Mijn visie

Sten opgestapeld

Vraag mij een kernwoord te noemen waarmee ik mijn missie en visie kan samenvatten: Balans! Balans tussen structuur en proces, tussen zakelijk en menselijk, tussen ratio en emotie, tussen sturing en ruimte. Dat is de uitdaging waar organisaties voor staan. Naar mijn mening kan het ook niet anders. Want bij het behalen van organisatie­doelen gaat het niet om óf-óf, maar om én-én.

Door een samenspel van bezieling en zakelijkheid houden de (bouw)stenen van een organisatie elkaar in evenwicht. Medewerkers in organisaties hebben een cruciale rol: zij moeten de missie van de organisatie concreet, tastbaar en voelbaar maken voor hun cliënten. Ik ben ervan overtuigd dat een organisatie alleen haar doelen kan realiseren als alle medewerkers gezamenlijk werken aan een collectieve ambitie. Om dat te bereiken is het nodig dat medewerkers hiertoe hun talenten en passies ontdekken, inzetten en verder ontwikkelen. Hiervoor hebben zij een inspirerende en ondersteu­nende omgeving nodig, met heldere kaders en werkprocessen waarbinnen ruimte is voor wat hen beweegt en waarin ze worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan werken mensen met plezier samen én is de organisatie effectiever in het behalen van de gestelde doelen.