Home
Even voorstellen
Mijn visie
Wat doe ik?
Mijn werkwijze
Curriculum
Projecten
Testimonials
Contact
Onderhoek

Tekstblok

 

 

Projecten

Handen bijeen

Azora, verpleeg- en zorgcentra, Terborg e.o.

 • Ontwikkelen en verzorgen van workshops ‘Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid’ voor medewerkers en teammanagers (2014 – heden)
 • Intervisiebegeleiding diverse teams (2009-2012)
 • Ondersteuning bij actualisatie kwaliteits-managementsysteem, trainen interne auditoren en ontwikkelen risicomanagement (2011-2012)
 • Projectleider implementatie Kwaliteitsregister V&V (2012)
 • Individuele coaching (2010)
 • Training teamontwikkeling (2009)
 • Ontwikkelen zorgdossier en kwaliteits-documenten voor de Thuiszorg (2009)
 • Opstellen en implementeren resultaatgerichte functie- en competentieprofielen, ondersteunen bij functiewaardering (2007-2008)
 • Advies en ondersteuning bij ontwikkeling communicatiebeleid (2008)
 • Ontwikkelen kwaliteitshandboek, schrijven processen en trainen interne auditoren (2006-2007)

Stichting Bronovo Nebo, Den Haag

 • Ontwikkelen functiehuis en resultaatgerichte functie- en competentieprofielen voor gehele organisatie (2008-2011)
 • Advies en ondersteuning bij functiewaardering FWG 3.0 (2006-2009)

Stichting Zorgcentra Betuweland, Bemmel

 • Vervolgtrainingen interne auditing (2009-2010)
 • Ondersteunen als adviseur en interim kwaliteitscoördinator bij de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitssysteem, dat heeft geleid tot HKZ-certificering (2006-2008).
 • Lid Interne Bezwarencommissie FWG (2009-heden)

Stichting HKZ

 • Projectmedewerker a.i. in project actualisatie certificatieschema Verpleging Verzorging & Thuiszorg (2010)
 • Projectmedewerker a.i. in project actualisatie certificatieschema voor de Publieke Gezondheidszorg (2011)

Inspirit, Blaricum

 • Verrichten van kwalitatief onderzoek naar de effecten van participatief ontwikkelen van missie, visie en kernwaarden in organisaties (2009-2010)

Innoforte, Wonen Service Zorg, Velp

 • Manager Bestuursbureau / bestuurssecretaris a.i. (2014 – heden)
 • Advies inzake organisatieontwikkeling (2013)
 • Advies over opzet afdeling bestuurs-ondersteuning (2009)
 • Opstellen diverse resultaatgerichte functieprofielen, inclusief FWG waarderingsadvies (2007 - 2012)

Vivre, Wonen Welzijn Zorg, Maastricht

 • In opdracht van Zorg Consult Nederland opleiden van ca. 60 medewerkers tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (2006-2008)

Woon- en zorgcentrum De Merwelanden, Dordrecht

 • Uitvoeren nulmeting HKZ, opstellen projectplan en coaching beleidsmedewerker kwaliteit (2006-2008)

Verpleeghuis Het Parkhuis, Dordrecht:

 • Uitvoeren nulmeting HKZ, opstellen projectplan, trainingen interne auditing en coaching beleidsmedewerker kwaliteit en innovatie (2006-2007)