Home
Even voorstellen
Mijn visie
Wat doe ik?
Mijn werkwijze
Curriculum
Projecten
Testimonials
Contact
Onderhoek

Tekstblok

 

 

Testimonials

Kwaliteitsmedewerker Zorgcentra Betuweland:

“Op weg naar het behalen van het HKZ-certificaat heeft Gerda Welleweerd afgelopen twee jaar als een rode draad door onze organisatie gelopen. Zij heeft ons geadviseerd, ondersteund en begeleid bij het opzetten van een kwaliteitssysteem en -handboek volgens de HKZ-norm. Daarnaast heeft ze de medewerkers gecoacht tijdens de implementatie van de (zorg)processen. Aanvinken

Haar handelen is gebaseerd op een pakket aan relevante kennis en ervaring, hierbij aan toevoegend dat zij zeer inventief in het vinden van oplossingen en/of ideeën, flexibel, stressbestendig, doortastend is en een helikopterview(!) inzake de organisatie heeft. Ook haar groot empathisch vermogen heeft er toe bijgedragen dat de door haar gegeven trainingen c.q. presentaties hun doel bereikt hebben, omdat deze duidelijk waren afgestemd op de doelgroep. Complimenten! Kortom, zij heeft ons op inspirerende en motiverende wijze de (on)mogelijkheden van een kwaliteitssysteem meegegeven en wij hopen, indien nodig, ook in de toekomst gebruik van haar kwaliteiten te mogen maken.”

Manager PO&O Stichting Bronovo-Nebo:

“Het Bronovo ziekenhuis en verpleeghuis Nebo werkt op het gebied van FWG al een aantal jaren samen met Gerda Welleweerd. Op dit moment wordt gewerkt aan het ombouwen van ons functiehuis waarin functieprofielen op hoofdlijnen, resultaatgericht en voorzien van competenties beschreven worden. Dit grootschalige project wordt op een kundige en professionele wijze door Welleweerd cs. begeleid. De ruime ervaring met de (ontwikkelingen van de) zorg en de gedegen kennis van het FWG-syteem vormen een welkome aanvulling op onze PO&O dienstverlening en neemt de organisatie daadwerkelijk werk uit handen.”

Bestuurder Zorgcentra Betuweland:

“Gerda Welleweerd heeft ons ondersteund en begeleid bij het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem(HKZ). Zij heeft hierbij aangesloten bij de ontwikkelingen en de praktijk zoals die zich in onze organisatie voordeden. Met name heeft zij de stuurgroep kwaliteit, de kwaliteits­medewerkers en de proceseigenaren ondersteund. Door haar kennis van onze sector, haar enthousiasme, het nakomen van afspraken en door medewerkers scherp te houden heeft Gerda ervoor gezorgd dat wij onze doelstelling binnen de vooraf afgesproken termijn hebben gerealiseerd.”

Locatiemanager Azora:

“Gerda heeft op een professionele wijze, gebruik makende van haar kennis en ervaring,  ondersteuning geboden bij het opzetten van het kwaliteitssysteem.
Ze heeft snel, accuraat en flexibel ingespeeld op onze wensen en deze vertaald in duidelijke procesbeschrijvingen, die ook voor medewerkers herkenbaar zijn.”

Sectormanager Zorg en Welzijn Zorgcentra Betuweland:

“Ik heb de afgelopen twee jaar Gerda Welleweerd leren kennen als een inspirerende persoonlijkheid die zich op een ontspannen manier door de verschillende lagen van een organisatie beweegt. In het opzetten van een kwaliteitssysteem binnen de organisatie heeft ze een belangrijke rol gespeeld. Gerda kan prima overstijgend denken om op die manier verbanden te leggen in complexe situaties. Behoudt hierbij het overzicht en komt met inspirerende initiatieven.Gerda gaat vertrouwelijk om met privacy gevoelige informatie, kan goed luisteren en hoofd van bijzaken onderscheiden. Gerda is goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen de gezondheids­zorg en kwaliteit en kan deze kennis meteen vertalen naar lopende zaken.”

Beleidsmedewerker Kwaliteit De Merwelanden:

“Gerda is als persoon toegankelijk maar maakt ook de materie toegankelijk en makkelijk pakbaar. Ze kan doeltreffend en kernachtig samenvatten. Ze bezit een prettige gesprekstechniek en heeft een persoonlijke benadering. Ze legt duidelijk verbanden. Ze maakt van kwaliteit een begrijpelijk en logisch geheel. Ze was (is!!) voor mij / voor de organisatie een belangrijke steun in de rug.”

Manager P&O en adviseur P&O Azora:

“Eigenlijk was het niet zo moeilijk om iets op papier te zetten als het gaat om Gerda’s bijdrage en kwaliteiten aan de opdracht van het resultaatgerichte functiebeschrijven. Conclusie is namelijk dat we zeer tevreden zijn over het resultaat dat ze heeft opgeleverd. Het vervult heel duidelijk in onze behoefte. Haar werk is van goede kwaliteit en voor de organisatie concreet en direct bruikbaar. Het voldoet volledig aan onze wensen. Verder heeft ze ervoor gezorgd dat de mensen die betrokken waren bij het project (managers en leidinggevenden) er ook bij bleven. Gerda communiceert op een betrokken, open en plezierige manier.”

Zorgmanager Zorgcentra Betuweland:

Gerda laat heel duidelijk zien dat zij werkt vanuit de visie van de organisatie en is daarin steeds op zoek naar de eigen waarde van de organisatie. Ze werkt systematisch en zorgvuldig. Juist ook in drukke en hectische periodes binnen de organisatie bleef zij, weliswaar iets op de achtergrond, sturen, stimuleren en motiveren. Gerda weet goed te analyseren en heeft snel inzicht in de waarde van de productieverbetering van de organisatie. Ze heeft een belangrijke plaats gehad en waargemaakt in het totale proces van de totstandkoming van het hele kwaliteitssysteem tot het ontvangen van het certificaat. Ze bleef steeds het doel van de organisatie voor ogen houden; bracht structuur in het tot stand brengen van het gehele kwaliteitssysteem .”

Deelnemers diverse trainingen:

“Gerda is een prettige, rustige en duidelijke trainer.
Ze geeft heldere en boeiende uitleg, is deskundig, zeer betrokken, enthousiasmerend en relaxed. Ze laat iedereen in zijn waarde en stelt ons op ons gemak; volop gelegenheid om vragen te stellen.”