Een organisatie is zo gezond als haar medewerkers

Wat doet werkgeluk met jouw medewerkers?

Ze functioneren beter, zijn creatiever, hebben meer energie, zijn klantvriendelijker, kunnen beter samenwerken en nemen initiatieven. Om dit te bereiken ontwikkel ik samen met het management een beleid met als doel duurzaam inzetbare medewerkers. Er is aandacht voor werk-privé balans, gezondheid, fysieke en mentale weerbaarheid, onderhouden van vakbekwaamheid, persoonlijke ontwikkeling en voorlichting over de toekomst.

Met als resultaat minder uitval en ongewenst verloop. Uit ervaring weet ik dat veel zorginstellingen hiermee worstelen.
En als ik je vertel dat organisaties met gelukkige en vitale medewerkers ook succesvoller zijn...
Dat wil jij toch ook voor jouw organisatie?

Dit is hoe ik kan helpen

Mijn programma bestaat uit meerdere onderdelen die ook los van elkaar in te zetten zijn, afhankelijk van de huidige situatie. Het bestaat uit de werkgelukscan, ontwikkelen beleid voor goed werkgeverschap, training voor leidinggevenden en medewerkers en zo nodig individuele coaching voor medewerkers.

Scan

Middels deze scan breng ik in kaart hoe het staat met het werkgeluk binnen jouw organisatie.

Beleid

Ontwikkelen en implementeren van beleid voor goed werkgeverschap dat bijdraagt aan vitaliteit en werkgeluk.

Training

Een unieke training voor leidinggevenden en medewerkers om te werken aan vitaliteit en werkgeluk

Coaching

Individuele coaching van een medewerker op het gebied van leefstijl en vitaliteit

De werkgeluk scan

Werkgeluk wordt bepaald door factoren waar je als medewerker zelf invloed op kunt uitoefenen – plezier, voldoening, competentie en autonomie – en die waar een organisatie een rol in heeft: vertrouwen, verbinding, zingeving en waardering.

Benieuwd hoe dat in jouw organisatie eruit ziet? Middels de scan ‘werkgeluk’ breng ik dit voor jouw organisatie in kaart. Het resultaat van deze scan biedt inzicht in de mogelijkheden het werkgeluk positief te beïnvloeden. Geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op.

Gerda Welleweerd

Beleid

Het resultaat van de scan werkgeluk (waar staat je organisatie nu?) biedt input voor het samen ontwikkelen en implementeren van beleid voor goed werkgeverschap: hoe kan je bijdragen aan het werkgeluk van medewerkers?

Door over de scan met elkaar in gesprek te gaan, inventariseren we samen wat er aan randvoorwaarden al aanwezig en wat aanvullend nodig is voor goed werkgeverschap. Je kunt hierbij denken aan opleidingsfaciliteiten, goede arbeidsomstandigheden en interessante secondaire arbeidsvoorwaarden, maar ook aan een gezonde bedrijfscultuur, een veilig leer- en werkklimaat, open communicatie en een goede werk-privébalans. Al deze elementen kunnen van invloed zijn op de beleving van werkgeluk. 

Vervolgens ontwikkelen we beleid en hulpmiddelen om een goede basis te leggen voor medewerkers, die actief aan de slag willen om aan hun vitaliteit en werkgeluk te werken, bijvoorbeeld door training en/of individuele coaching.

Training

Om te werken aan vitaliteit en werkgeluk heb ik een training ontwikkeld voor medewerkers en een voor leidinggevenden. Wat kunnen medewerkers vanuit persoonlijk leiderschap doen om vakbekwaam, vitaal en gelukkig aan het werk te zijn en blijven? En hoe kunnen leidinggevenden hun medewerkers daarin faciliteren? In de afgelopen 6 jaar hebben mijn co-trainer Jessica Opdenoordt en ik deze trainingen met veel plezier en succes verzorgd voor zo’n 700 medewerkers en leidinggevenden van Azora, een organisatie voor ouderenzorg. 

Training voor leidinggevenden: in dialoog

Een continu proces van dialoog tussen werkgever en werknemer is belangrijk bij het op gang brengen van duurzame veranderingen en het ontwikkelen van maatwerkafspraken voor medewerkers om vitaal en gelukkig te worden en/of te blijven. Voor leidinggevenden hebben we een training ontwikkeld waarin zij leren hoe deze dialoog te voeren. We ontwikkelen hierbij competenties en gespreksvaardigheden, die nodig zijn om medewerkers te faciliteren bij het verbeteren van hun vitaliteit en inzetbaarheid en bij het veranderproces, dat hierbij in gang wordt gezet. Deze training bestaat uit 3 dagdelen.

Training voor medewerkers: eigen regie

Samen werken aan vitaliteit en werkgeluk gaat om bewustwording en motivatie om proactief bezig te zijn met je toekomst. Eigen regie, persoonlijk leiderschap en het aanboren van kracht­bronnen in jezelf en hulpbronnen bij anderen zijn daarbij belangrijk. Middels filmpjes, ludieke oefeningen en (huiswerk)­opdrachten zetten we de medewerkers (soms letterlijk) in beweging. De training is zo opge­zet, dat de medewerker aan het einde van de training een plan van aanpak heeft om zijn of haar inzet­baarheid te verbeteren. We doen dit door huiswerk­op­drachten aan te bieden én door hen hier­over in dialoog te laten. Deze training is met 9 punten geaccrediteerd door V&VN (beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden Nederland)

Jessica Opdenoordt - co trainer
Jessica Opdenoordt

Trainer en P&O-adviseur

Gerda is empathisch en weet op een respectvolle manier een spiegel voor te houden. Dit doet ze vaak door door te vragen, zodat ze deelnemers aan het denken zet.  Ze bereidt de trainingen altijd goed voor en is tegelijkertijd flexibel tijdens de training, zodat ze goed kan aansluiten bij de behoefte van de deelnemers. Met haar open houding en rustige karakter straalt ze veel vertrouwen uit en brengt dat ook over op de deelnemers of haar coachees.

Training geven met Gerda is altijd fijn. We voelen en vullen elkaar goed aan. We hebben tot nu toe altijd als feedback gekregen, dat we samen een prettige en veilige omgeving bieden, waarin veel wordt geleerd. Ik hoop nog vele trainingen samen met haar te mogen geven!

Coaching

Soms is (aanvullende) individuele leefstijl- en vitaliteitscoaching van medewerkers gewenst om gelukkiger en vitaler te worden of zijn er specifieke vragen op dit thema. Door preventief te coachen valt er een wereld te winnen voor de medewerker zelf, maar ook voor de organisatie, doordat het functioneren verbetert en de kans op uitval vermindert.

Ik werk hierbij holistisch vanuit het unieke Mark model van Mark Leefstijl en Vitaliteit , waarin alle dimensies aan bod komen: fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel, identiteit & zingeving en eigen regie. Ik help medewerkers zich er van bewust te worden dat hun gedrag, gedachten en gevoelens invloed hebben op hun (fysieke) welzijn en geluk. Eén van de tools die ik hierbij kan inzetten is de drijfveren­analyse van Profile Dynamics, die inzicht geeft in motivatie en gedrag. Een krachtig instrument om keuzes te maken in de zoektocht naar werk waar je echt blij van wordt.

Het resultaat is een medewerker, die:

    • goede keuzes maakt in werk en privé
    • energieker, blijer en vitaler is
    • zichzelf kent en beter begrijpt
    • beter, gezonder en liefdevoller met zichzelf en anderen kan omgaan
    • meer balans in het leven ervaart, meer rust en minder stres

Voor meer informatie over individuele coaching, zie pagina particulieren.

Wat klanten zeggen...

Hans Metzemaekers

Bestuurder Azora

Gerda heeft bij Azora een groot aantal trainingen “duurzame inzetbaarheid” voor medewerkers verzorgd. Medewerkers wordt in die sessies geleerd zelf regie te nemen op het duurzaam inzetbaar blijven en, indien aan de orde, op het in balans brengen van werk en privé. De kans dat je lang gelukkig blijft in je werk (in je leven) wordt vergroot door het besef dat dat afhangt van de keuzes die je zelf maakt. Alle medewerkers die de cursus gevolgd hebben komen er rijker uit en tonen zich heel enthousiast. Gerda heeft Azora hiermee geholpen aan meer vitale, meer gelukkige en gezonde medewerkers. En goed in hun vel zittende medewerkers zijn de beste garantie voor goede kwalitatief hoogwaardige zorg aan de cliënten van Azora.

Daarnaast is Gerda voor Azora, met haar specifieke deskundigheid, al jaren de schrijver van de (regelmatig aangepaste) functiebeschrijvingen van medewerkers. Behalve dat ze volledig, bijdetijds en duidelijk zijn, helpen de fraaie beschrijvingen bij het goed indelen van de betreffende functies in de best passende FWG-schaal, waar Gerda evenzeer ons bij ondersteunt.

Tenslotte heeft Gerda Azora geholpen bij het opzetten van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Ook daar toonde zij zich kordaat, deskundig, analytisch, ondersteunend en regisserend, met een uitstekende opbrengst tot gevolg.

Arjan Rosens

Directie Adcase

Wij als Adcase, een organisatie adviesbureau voor zorg- en welzijnsinstellingen, werken reeds enkele jaren naar volle tevredenheid samen met Gerda Welleweerd. Gerda maakt deel uit van onze flexibele schil, maar voelt in de praktijk als een vaste collega. Ze is erg betrokken bij ons als organisatie, maar ook bij onze klanten. In Gerda hebben we een betrouwbare en flexibele partner gevonden. Wij én ook onze klanten waarderen haar vanwege haar analytische en pragmatische kwaliteiten. Ze kan verbinden en inspireren, is laagdrempelig voor alle niveaus in organisaties en in staat om ingewikkelde materie eenvoudig en toegankelijk te maken voor iedereen. Gerda heeft een ruime ervaring in de zorgsector en loopt al jaren mee. Dat merk je door het feit dat ze de taal van de zorg spreekt. Wij zijn erg blij met deze samenwerking en hopen dat er nog vele jaren zullen volgen.

Bea Grimberg

Manager HRM & PR

Azora werkt al heel lang met Gerda Welleweerd samen. Gerda heeft veel verschillende projecten binnen Azora gedaan en weet altijd de juiste positie te kiezen en de bij het gevraagde project passende ondersteuning te bieden. Of het nou gaat om advisering rondom FWG, projectleiding of het geven van trainingen duurzame inzetbaarheid, het is op maat en wordt naar volle tevredenheid opgepakt en uitgevoerd.

Tijdelijk gratis werkgeluk scan

Wil je weten hoe het met werkgeluk staat in jouw organisatie?
Deze scan bied ik tijdelijk gratis aan voor een beperkt aantal organisaties.

Contactinformatie